Informace a rady zahradníka Petra Lebiše

Naše zahradnictví založil můj otec už v roce 1935.Neohrozila ho ani doba znárodňování.Malou změnu přinesl až rok 1982,kdy jsem v jeho čele stanul já
a začal soukromě podnikat.
Vycházel jsem nejprve z otcových zkušeností,ale při sledování zahraničních časopisů mě zaujaly balkónové květiny natolik,že jsem se na ně začal specializovat.
V roce 1987 jsem jako první soukromník vystavoval na Floře Olomouc a za své balkonovky jsem si odvezl jednu zlatou a dvě bronzové medaile.

Truhlíky

Když se velkou novinkou na západním trhu staly v roce 1985 samozavlažovací truhlíky,zatoužil jsem po nich i já.Po roce pěstování v nich jsem však byl velice zklamán.Poznal jsem, že je zřejmě vymyslel člověk,který nerozuměl řeči květin a obchodníci je převzali i se všemi nedostatky.Na základě mých předchozích dlouholetých zkušeností se mi proto podařilo v roce 1999 vymyslet truhlík,který znáte z obchodů pod názvem Zavlažovací truhlík systém Lebiš.Vytvořil jsem tak novou originální technologii pěstování balkónových i pokojových květin a zeleniny. První zavlažovací truhlík na světě, který vymyslel zahradník.

Substráty

Také Hoby substráty jsou v prodejnách nabízeny ve velkém,dokonce podle druhů rostlin.Vlastní zkušenosti mě přivedly k používání jednoho substrátu, jehož složení plně vyhovuje všem květinám i zelenině.Nabízím ho pod názvem profesionální substrát.Za jeho kvalitu ručím.

Hnojiva

I zde můžeme vybírat z mnoha názvů a druhů,ale jako nejlepší se mně osvědčilo profesionální krystalické hnojivo,které je pro všechny rostliny zaručeně optimální a cena je mnohem nižší.

Knoty

Jejich kvalita je pro Zavlažovací truhlík systém Lebiš rozhodující.Pokud si chcete vyzkoušet funkčnost knotů,které máte doma,dejte je do nádoby s vodou.Jestliže „plavou“,raději je vyhoďte,protože by vodu s živinami přiváděly ke kořínkům rostlin nedostatečně.


Bezkonkurenčnost mých Zavlažovacích truhlíků systém Lebiš,stejně jako kvalitu mnou doporučovaného profesionálního substrátu,hnojiva a knotů potvrzuje sedmnáct medailí,které jsem obdržel na Floře Olomouc za balkonové květiny.